Information kring vattenläckage

Publicerat: 3 mar, 2020

Aktuell uppdatering vattenläckage

Tekniska kontoret vid Jönköpings kommun har konstaterat och åtgärdat det fel som påverkade länsmuseets klimatanläggning. Systemet har provkörts och extra säkerhet har installerats.

Konstverken som nu står i stora vita salen, har börjat flyttas tillbaka till magasinet från och med onsdag morgon, 11 mars.

 

Bakgrund

Den 2 mars upptäcktes ett vattenläckage som påverkar länsmuseets klimatanläggning i skulpturmagasin och tavelmagasin.

Vattenläckaget har också påverkat konferensrummets undertak. Som en säkerhetsåtgärd evakuerades alla konstverk till Stora vita salen, för att säkerställa att de inte skulle skadas. Våra medarbetare jobbade intensivt med detta och alla gjorde en fantastisk insats.

Tekniska kontoret vid Jönköpings kommun, som förvaltar länsmuseets byggnader, arbetade under vecka 10 med felsökning och åtgärder för de drabbade systemen.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig