Fortsatt begränsat antal besökare i Följa John – Jönköpings läns museum

Fortsatt begränsat antal besökare i Följa John

Publicerat: 11 aug, 2020

Museet arbetar hela tiden för att begränsa smittspridning av Coronaviruset och har vidtagit åtgärder för detta.

För din och andras säkerhet har vi begränsat antal besökare som får vistas i utställningen Följa John samtidigt till 10 personer. För att besöka utställningen hämtas en nummerlapp vid ingången till utställningen. Om nummerlapparna är slut kan man återkomma vid ett senare tillfälle. Vi släpper in och ut besökare mellan olika tider. Mellan besöken rengör vi utställningen inför nästa grupp.

Vänligen håll 1-2 m avstånd till andra besökare och vår personal och hjälp oss att undvika köbildning. Tack för din förståelse!

Välkomna!

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice