Norra Solberga gamla kyrka – Jönköpings läns museum
Två kyrkor, en i sten och en vit.

Norra Solberga gamla kyrka

Publicerat: 16 jun, 2017

Inventarier i Norra Solberga gamla kyrka är nu konserverade

Byggnaden

Redan under 1200-talet uppfördes denna kyrkobyggnad i Norra Solberga. Under årens lopp, i takt med en växande församling, byggdes kyrkan till i olika etapper. En större förändring gjordes på 1700-talet, då en hel sidobyggnad lades till, som ett nytt långhus. Trots detta beslutade församlingen så småningom att uppföra en helt ny kyrka strax intill, vilken stod färdig 1902.

Under många år användes den gamla kyrkan enbart som gravkapell, men i början av 1970-talet restaurerades den och togs åter i bruk. Då återställde man också dess utseende till tiden före 1700-talets tillbyggnad.

Föremålen konserveras

Flera av inventarierna tillkom under 1700-talet och har åtgärdats vid tidigare tillfällen. Nu var det åter dags. Under våren har konserveringsarbeten pågått i den gamla kyrkobyggnaden.

Några av inventarierna togs med till länsmuseets ateljé, medan andra åtgärdades på plats i kyrkan. Kraftiga färgflagningar har fästs, ytor har rengjorts och intoning eller retuschering av störande bortfall har gjorts. Äldre retuscher, som brutits ned och förändrats har återgivits mättnad och färgton.

Den nya kyrkans föremål

I höst kommer även flera av inventarierna i Norra Solberga nya kyrka att åtgärdas. Många av dessa kommer då att finnas i länsmuseets ateljé, där konserveringsarbetet kan beskådas genom de stora glasfönstren!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Två kyrkor, en i sten och en vit. Norra Solberga båda kyrkor ligger precis intill varandra. Foto Bibi Pålenäs.
Tavla med röda kanter och trekantiga toppar i överkanten. Flera olika målningar i samma tavla. Altartavlan i koret är från 1600-talet. Foto Bibi Pålenäs.
Detalj av altartavlan. Färgskiktet flagade kraftigt. Foto Bibi Pålenäs.
Talarstol i trä med kyrkliga motiv. Bemålad. På predikstolens södra sida har solljuset blekt de äldre blå retuscherna. Foto Ninni Ekre.