Västrums kyrka – Jönköpings läns museum
En hand håller i en bomullstops som rört vid den målade ytan. Topsen är smutsig.

Västrums kyrka

Publicerat: 27 mar, 2013

Huvudbaner från Västrum på konserveringsateljén

Nu kan du se hur arbetet pågår med att rädda flagnande färg och nedbrutet trä på Croneborgs huvudbaner från Västrums kyrka. Konservatorerna arbetar i den egna konservatorsatljén på Jönköpings läns museum.

Lös färg räddas

Konservator Linnea Holmberg arbetar med att fästa flagnande färg som lossnat från träytan på minnesmärket över Benjamin Magnus Croneborg. Croneborg dog för nästan 300 år sedan och huvudbaneret har tappat delar av utsmyckningen. Halva kronan på vapenskölden är avbruten oc har försvunnit för alltid.

Smuts döljer färgernas glans

Damm och smuts ligger som en grå hinna på färg och förgyllning, men det tvättas nu bort av länsmuseets konservator. Trämjöl som skadeinsekterna lämnat efter sig ligger också som ett dammlager.

Mikrobiologiska angrepp

Träskadeinsekter har gnagt på och försvagat träet så det är alldeles perforerat. På baksidan växer mögel för att inte luftväxlingen varit tillräcklig mellan huvudbaneret och väggen. När konserveringen är klar kommer vi att montera klotsar på baksidan så den blir bättre luftad.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

En hand håller i en bomullstops som rört vid den målade ytan. Topsen är smutsig. När konservatorn rengör den smutsiga och delvis mögliga ytan blir skillnaden blir stor och både guld och färger återfår sin glans.
Kvinna i blått arbetar med ett bemålat träföremål. Konservator Linnea Holmberg rengör det finurligt skurna och förgyllda bladverket i trä. På vapenskölden finns tre torn och kronan över det mittersta tornet har sedan länge varit sönderbruten. Delar som går sönder försvinner lätt och därför är det viktigt att åtgärda och låta laga skador så fort de uppstår.
Lös del av träverket hålls fram intill sin ursprungliga plats. Bladverket ovanför hjälmen är alldeles genomätet av skadeinsekter och har gått sönder.