Målilla kyrka – Jönköpings läns museum
Måleriet på dopfuntens kanter är sirligt utformat.

Målilla kyrka

Publicerat: 11 mar, 2013

Gamla dopfunten blir användbar igen

Jönköpings läns museum konserverar den gamla dopfunten av trä i Målilla kyrka så den kan användas igen. Först ska den konserveras och restaureras.

Dopfunten i Målillas kyrka är från 1700-talet och står undanställd på kyrkans vind. Nu är länsmuseet med och gör den i ordning så den kan användas på nytt. Lokala hantverkare stabiliserar konstruktionen och vår konservator fäster löst måleri och rengör ytan.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Måleriet på dopfuntens kanter är sirligt utformat. Måleriet på dopfuntens kanter är sirligt utformat, bland annat med dessa påfåglar som binds samman av en gemensam krona.
Dopfunt i trä med svarvad fot och fyrkantigt bord. Dopfunten från 1728 som nu är undanställd i ett förråd ska ersätta den betydligt yngre dopfunten från 1941.