Vi gräver i Hedenstorp – Jönköpings läns museum
Drönarfoto visa uppifrån avbanad stor yta omgiven av bilväg och industribyggnad.

Vi gräver i Hedenstorp

Publicerat: 15 maj, 2018

Nu händer det mycket uppe på Hedenstorp, väster om Jönköping. Industriområdet ska utökas på flera håll men innan byggnationen startar finns det flera fornlämningar i området som ska undersökas och dokumenteras av oss arkeologer.

Vi har redan börjat undersöka en spännande anläggning där stora härdar ligger placerade i en lång rad. För nästan 30 år sedan hade vi framme 18 härdar och nu i vår har vi fått fram nästan lika många till. Anläggningen ligger i nord-sydlig riktning och avslutas i söder av gravar som domarringar och en treudd. De tidigare undersökta härdarna daterades till tiden från Kristi födelse fram till 600 e.Kr. Gravarna söder om härdraden hör också hemma i den tidsperioden.

På andra sidan om väg 195 har Hedenstorps gamla bytomt legat. Den ska vi också undersöka i år. Vi har gjort en förundersökning och hittat husgrunder och kulturlager från 1600-tal. Nu undrar vi om vi även kan se spår av det medeltida Hedenstorp, det nämns i de historiska källorna redan på 1300-talet. Det är extra intressant att få undersöka den tidsperioden på landsbygden eftersom det är sällan vi får möjlighet att göra det.

Förutom dessa två undersökningar har vi också platser med boplatslämningar och slaggförekomster som ska grävas ut. Kanske får vi fram en boplats som hör till järnåldersgravarna i området eller platsen där järnframställningen skedde.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog


Bilder

Drönarfoto visa uppifrån avbanad stor yta omgiven av bilväg och industribyggnad. En del av området som ska undersökas. Längst fram ser man små mörka fläckar i sanden, det är härdarna som nämns i texten. Uppe i vänstra hörnet är platsen för Hedenstorps bytomt och österut i bakgrunden syns Jönköping och Vättern.