Kurs om Jönköpings historia – Jönköpings läns museum
Bild över Jönköping från dess östra sida.

Kurs om Jönköpings historia

Publicerat: 14 sep, 2017

Platser kvar – sista chansen!

Hur såg det ut när Jönköping var en stormaktsstad? Kan vi se påverkan från den tiden i dagens Jönköping? Nu finns chansen att få veta mer om en spännande tid i vår historia.

I samarbete med länsmuseet anordnar Folkuniversitetet i höst kursen ”Stormaktsstaden Jönköping”. Kursen tar avstamp i boken med samma namn som utkom 2014. Bilden av framförallt stormaktstidens Jönköping har på många sätt förändrats och fördjupats med arkeologins hjälp de senaste decennierna. Länsmuseets arkeolog Ann-Marie Nordman är kursledare under de fyra kurstillfällena som äger rum på Jönköpings läns museum. I kursen ingår även besök vid länsmuseets stadshistoriska utställning och magasin samt en stadsvandring.

Kursstart är onsdag 20 september 2017. Läs mer och anmäl dig hos Folkuniversitetet via länken nedan.

Stormaktsstaden Jönköping (Folkuniversitetet) > 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Ann-Marie Norman
Ann-Marie Nordman

Arkeolog


Bilder

Bild över Jönköping från dess östra sida. Jönköping från öster, träsnitt av L. de Vylder 1853.
Boken Stormaktsstaden Jönköping