Kvarteren Globen och Grävlingen. Antikvarisk utredning och kulturhistoriskt underlag inför detaljplaneläggning. (3,5 MB) – Jönköpings läns museum

Kvarteren Globen och Grävlingen. Antikvarisk utredning och kulturhistoriskt underlag inför detaljplaneläggning. (3,5 MB)

Publicerat: 14 jul, 2020

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2020:22
Författare: Veronica Olofsson
Socken: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Sidor: 42

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie