Kvarnplan, Säby 4:11 (Pdf, 1 Mb) – Jönköpings läns museum

Kvarnplan, Säby 4:11 (Pdf, 1 Mb)

Publicerat: 22 sep, 2023

Arkeologisk förundersökning i samband med markarbeten inom fornlämningsområde till L1972:554, fastigheten Säby 4:11, Visingsö socken, Jönköpings kommun, Jönköpings län

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2023:26
Författare: Anna Ödeén
Socken: Visingsö
Kommun: Jönköping
Sidor: 24

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anna Ödeén

Arkeolog