Barnarps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändig ombyggnad (1,9 MB).

Publicerat: 1 jun, 2020

Ladda ner rapport i PDF
Rapportnr: 2017:18
Författare: Britt-Marie Börjesgård
Socken: Barnarp
Kommun: Jönköping
Sidor: 36

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Britt-Marie Börjesgård

Byggnadsantikvarie