Etnologi – Jönköpings läns museum

Etnologi

Vad gör en etnolog?

Etnologi är ett ämne som effektivt rör sig mellan nutid och dåtid. Etnologer kan därför välja att resa i tiden, båda bakåt och framåt. Eller så kan de dröja sig kvar i nuet och studera människan som kulturvarelse och dennes vardag. Den enkla förklaringen är att etnologin söker svar på frågorna: Vad gör vi? Varför gör vi det? Varför gör vi det inte? Vi jobbar med metoderna intervjuer, observationer och arkivmaterial. Den etnologiska forskningen studerar oftast svenska förhållanden.

Under tiden en dokumentation pågår för etnologerna fältdagbok. Där noterar vi sådant som händer utmed vägen. När projektet är avslutat går vi tillbaka till anteckningarna, intervjuerna, observationerna och arkivmaterialet för att se om vi fått svar på våra frågor.

Vad händer med dokumentationen?

En fråga som ofta återkommer är: Vad ska ni med dokumentationen till? Genom den dokumentation vi gör får vi en större förståelse för vår nutid. Som museum är vi angelägna om att få större kunskap om det samhälle vi lever i. Etnologin är ett av flera verktyg vi använder oss av för denna kunskap. Transkriberade intervjuer, fältdagböcker och renskrivna observationer arkiveras hos oss för framtida historieskrivare.

Historik

Jönköpings läns museum har en lång tradition av att arbeta med etnologisk dokumentation. Den första dokumentationen genomfördes 1971 på ämnet Bonadsmåleri.

Aktuella frågelistor

Livet i kristider
Läs mer och dela din berättelse.

 

i Information


Kontaktuppgifter
Patricia Hallman
Patricia Monroy

Intendent dokumentation