Vigselrummet i Stockholms rådhus – Jönköpings läns museum
En skiss i akvarell av John Bauer

Vigselrummet i Stockholms rådhus

Publicerat: 18 jan, 2016

På senhösten 2015 fick Jönköpings läns museum glädjen att ta emot två teckningar och två skisser av John Bauer i gåva av en privatperson i Jönköping. En av skisserna är en liten skiss i akvarell, cirka 40 cm x 20 cm. Den är målad i ljusa färger, huvudsakligen blått, rött och brunt. Bilden visar en komposition med människor, djur och vegetation. Uppbyggnaden av bildens delar i bågformer och fyrsidiga fält ger antydning om att det kan vara frågan om monumentalmåleri i en interiör.

En skiss i akvarell av John Bauer

Skissen tar oss till utsmyckningen av vigselrummet i Stockholms rådhus. En av de stora konsthändelserna på 1910-talet var just utsmyckningen av vigselrummet i Stockholms rådhus. Rådhuset ritades av arkitekt Carl Westman och invigdes 1915. Uppdraget att utföra utsmyckningen skedde i tävlingsform, vid tre tillfällen. Inget av de belönade förslagen, bland annat av Isaac Grünewald och Georg Pauli, kom att utföras. Uppdraget gick istället till dekorationsmålaren Filip Månsson.

John Bauer arbetade med ett förslag till det nya rådhusets vigselrum. Han skissade på motivet Adam och Eva i paradisets lustgård. Men först till andra tävlingsomgången lämnade han in sitt förslag. Hans stora självkritik hade hindrat honom första gången. I ett brev till föräldrarna 1913 skrev han:

/-/ Jag har gnott så mycket den sista tiden – men resultatet är strängt taget bara lite mera erfarenhet. Idag var inlämningsdagen på täflan om äktenskapsrummet, men i förrgår beslöt jag efter stor vånda och mycket öfvervägande att ej lämna in mina förslag. Det kändes riktigt skönt, och jag är mer nöjd med mig själf än hvad jag varit på länge. Det var ett par figurer som ej ville forma sig som jag ville, och kunde jag ej komma med något bra så är det gifvet bättre att ej komma alls, och hvad jag gjordt kan komma till godo en annan gång. /-/ (JB: 1913. Jönköpings läns museum.) Inlämningsdagen för den första tävlingsomgången var den 15 februari 1913.

I samband med inlämningen till den andra tävlingen, med sista inlämningsdag den 1 december 1913, skrev John Bauer i brev till föräldrarna: /-/ Nu håller jag på med skisserna till vigselrummet i rådhuset. Jag får gno på riktigt om jag ska hinna. Sista inlämningsdagen är om lördag i nästa vecka. /-/ (JB:1913-11-21. Jönköpings läns museum) och /-/ Jag har gjort och lämnat mina förslag till vigselrummet, /-/ (JB:1913-12-07. Jönköpings läns museum).

Låt oss återvända till den nya skissen, som Länsmuseet fått i gåva. John Bauers utsmyckningsförslag med Adam och Eva i paradiset täcker tre nischer och valv i vigselrummet. I mitten av den tänkta monumentalmålningen syns de nakna Adam och Eva intill livets träd före syndafallet. Trädets rika lövverk sträcker sig över vigselrummets valvbågar. Sidofältet till vänster visar syndafallet, då Eva räcker Adam äpplet. Den väldiga ormen slingrar sig intill dem. I fältet till höger är paret fördrivna ur lustgården. Här framställs motivet Adam grävde och Eva spann. Adam har blivit åkerman och paret är skylda i kläder.

Den nya akvarellmålningen visas nu, 2016, i utställningen Konstnären John Bauer på Jönköpings läns museum. Skissen ger en god översikt över hur John Bauers tänkte sig utsmyckningen för vigselrummet. Den kompletterar också på ett fint sätt de tre stora skisserna i olja, med utsnitt ur monumentalmålningen, som sedan tidigare visas i utställningen.

Källor:
Agrenius, Helen, Om konstnären John Bauer och hans värld, Jönköping, 1996.
Lindqvist, Gunnar, John Bauer, Stockholm, 1979.
Qvarnström, Ludvig, Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri, Uppsala, 2010.

Maria Ridderberg, verksamhetsutvecklare

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Maria Ridderberg

Intendent samlingar