Vad har vi gjort under 2012? – Jönköpings läns museum
Från Putte till Vava Jul av John Bauer

Vad har vi gjort under 2012?

Publicerat: 20 dec, 2012

Så var snart ytterligare ett verksamhetsår till ända och vi kan blicka tillbaka på de aktiviteter som har genomförts under året. Arbetet med samlingarna har framförallt handlat om att ta hand om och att göra museets fotografier och föremål tillgängliga med hjälp av internet. Vi började året med att publicera bilder på Flickr och vi har fortsatt att fylla på med fler album, nu senast bilder från 1960-talets Österängen. De bilder vi valt tror vi är intressanta för både en lokal som en internationell publik och med det gensvar som vi har fått kan vi nog säga att vi har lyckats. Idag har bilderna visats nästan 72 000 gånger, många har sparat dem i sina egna album eller valt dem som favoriter en del har kommenterat dem och kunnat hjälpa oss med uppgifter. Vi kommer att fortsätta att publicera album i den takt som vi hinner och gläds åt att många uppskattar vår satsning.

Vi har också öppnat ett YouTube-konto där vi nu kan visa en del av våra filmer, arbetet med att föra över från gamla format som till exempel CD och VHS tar tid men kommer resultera i att vi kan visa mer ur våra gömmor.

Ytterligare ett stort steg som vi tagit under året är att vi nu finns på Digitalt museum. I många år har vi önskat att vi ska kunna visa vad vi har i samlingarna på internet och nu är vi där. Vi har lagt ut ett smakprov och precis som med det andra arbetet kommer det att ta tid innan vi har hunnit gå igenom och anpassa det vi skrivit vid katalogisering Internets villkor. Under de över hundra år som museet har registrerat sina samlingar har förutsättningarna ändrats, inte trodde man att det som man skrev in i våra liggare skulle bli tillgängligt för hela världen.

I museets samlingar har vi ett arkiv som innehåller information om personer, orter och olika historiska ämnen, detta material har vi nu börjat skanna för att göra sökbart. Tyvärr kan vi inte publicera dem på internet eftersom upphovsrättslagen inte medger det. Från arkivet har vi också skannat John Bauers brevsamling. Snart är även de klara för att publiceras på Digitalt museum. Anledningen till att vi arbetar med att försöka publicera så mycket material som möjligt är att ni som publik ska få tillgång till samlingarna. Genom att samverka med dig ökar vi möjligheten till delaktighet på det sätt som museerna idag ska göra.

Förutom att arbeta med tillgängliggörandet har vi ägnat mycket tid till att iordningställa arkiv- och magasinslokaler. Genom att ha bra ordning och klimat kan vi fördröja nedbrytningen av samlingarna, vilket naturligtvis är ett viktigt mål för oss att uppfylla. Även möjligheten till delaktighet ska uppfyllas i lokalerna, små och stora grupper går idag på magasinssafari inför utmaningarna att tillsammans med vår personal, skapa publika aktiviteter.

Museet är inne i en spännande period som innebär förändrade arbetssätt, vi lär oss använda den nya digitala tekniken, vi förändrar och anpassar våra arbetsflöden samtidigt som vi tyvärr blir färre. Naturligtvis får det konsekvenser som innebär att annat museiarbete får stå tillbaka. Jag och mina medarbetare har under detta år arbetat mycket och intensivt för att lära om och lära nytt. Trots att vi har haft stängt har vårt arbete inte minskat frågor har som vanligt flödat in om stort som smått, vi har hela tiden tagit emot besökare som vill fördjupa sig i vårt material. Många vill beställa kopior av våra bilder och speciellt John Bauers illustrationer används från allt till flygplatser till tidningar för utlandssvenskar.

I lokalpressen får vi ibland läsa från missnöjda skribenter som inte tycker att vi gör tillräckligt, att vi gör fel saker eller på fel sätt och naturligtvis blir vi ledsna. Alla vi som arbetar med samlingarna är engagerade och angelägna om att göra ett bra arbete, vi vet, att hur mycket vi arbetar är det inte tillräckligt, det finns alltid bilder som inte är digitaliserade, byggdamm som inte är bortstädat, frågor som inte är besvarade eller dokumentationer som inte blev gjorda.

Vi kommer trots detta att lägga 2012 bakom oss och 2013 blir ett nytt år där vi ska fortsätta med att problematisera våra kulturarv, digitalisera, leta efter föremål, besvara frågor, ställa frågor, producera utställning och publika aktiviteter och mycket, mycket mer. Vi hoppas att du vill vara med att utveckla arbetet så att Jönköpings läns museum blir ditt museum.

–        Och glöm inte att fortsätta att följa oss här på bloggen

Från Putte till Vava Jul av John Bauer

En riktigt God Jul önskar jag med personal

Liselotte Munther, Avdelningschef för Samlingar

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.