De gömda målningarna i Rogberga kyrktorn får nytt liv – Jönköpings läns museum

De gömda målningarna i Rogberga kyrktorn får nytt liv

Publicerat: 13 jun, 2020

För några år sedan upptäcktes och dokumenterades gamla målningar i kyrktornet på Rogberga kyrka. Församlingen gav i uppdrag till museet att försöka rädda och restaurera de vackra fragmenterade takmålningarna. Museets konservator Gunnel tog sig an uppdraget.

Gunnel sitter på en byggnadsställning ovanför kyrkklockorna och baddar på taket med en fuktig svamp. Arbetet kan endast göras i torra perioder som till exempel sommaren då limmet har svårare att fästa i kallt väder och brädorna är fuktiga. Kyla gör att limmet blir mer trögt och det är därför mer optimalt att göra det under sommarperioden när temperaturen närmar sig 20 grader.

– Carl Gustaf Nehrman var den Jönköpingsbo och målare som gjorde detta under 1700-talet. Vem som helst fick inte göra kyrkmålningar för på den tiden var man tvungen att vara utsedd av staden och skrå-väsendet, förklarar Gunnel.

Målningarna var från början takmålningar i den gamla kyrkan men när den revs så återanvändes en del plankor och virke för att bygga kyrkan som står idag. Vissa delar av konstverket är i gott skick och i andra stycken av taket kan man endast skymta svaga färgfragmenteringar.

-Målningen i taket föreställde under sina praktdagar den yttersta domen, helvetesscenen. Målningen visar hot om död och evigt lidande, därav mycket starka orangea och röda färger som visar hur hett det är att brinna för evigt i helveteselden. Trots att målningarna är fragmentariska så är de väldigt kvalitativa med många fina och konstnärliga detaljer. Därför blir det extra viktigt att dessa hålls i bra skick. Det finns ett ansvar från kyrkans sida att rädda kulturarv som just denna.

När man ska rädda en målning så är det viktigt att man har rätt utrustning. Med sig har Gunnel ett speciellt papper med långa fibrer och ett slags lim som kallas fisklim. Man får till limmet genom att blanda ett limblad som liknar gelatin med vatten.

-Plankorna togs från den gamla kyrkan när den revs och förmodligen var målningarna skadade redan då. När det till merparten är skadat så kan man inte gå in och retuschera, istället fokuserar man på att rädda de fragment som finns kvar.

Det är ett pilligt jobb som kräver precision och stor försiktighet. Detta stör inte Gunnel som är på gott humör och som jobbar sig metodiskt fram över brädorna

– Jobbet får följa processen! säger Gunnel och ler.


De allra bäst bevarade målningarna av Nehrman går att finna i Öggestorps kyrka. Du kan läsa mer om Nehrman och hans verk här.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Gunnel Rosenquist

Konservator


Bilder