Mollstadius en noggrann forskare – Jönköpings läns museum

Mollstadius en noggrann forskare

Publicerat: 1 jan, 2014

I äldre detektivlitteratur som till exempel Sherlock Holmes kan detektiven genom att studera ett dokument dra slutsatser om hur personen som skrivit det ser ut och till och med vilken karaktär denna person har. Här på Jönköpings läns museum och i arkivfrågor kan man säga detsamma om Överstelöjtnant Axel Mollstadius. Hans anteckningar, utredningar och annat arkivmaterial är oerhört noga utförda, uppställda i en mycket strikt ordning. Som arkivarbetare känner man ögonblickligen igen Mollstadius, han var oerhört produktiv, exakt, tydlig ett gott kännemärke även för personen Mollstadius. Född i Helsingborg, officer, hästhoppare, ständigt aktiv. Bilder visar en man som påminner om det arkivarbete som kom att utgöra en betydande del av hans senare gärning, rakryggad strikt exakt. Om allt arkivmaterial vore utfört med samma detaljerade petimeterkontroll skulle vår arkiverande vardag se mycket annorlunda ut.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Magnus Rossler
Magnus Rossler

Museiassistent


Bilder

Porträtt av Axel Mollstadius Axel Mollstadius fyllde 50 år 1939 och uppmärksammades då i JP.