Levande landsbygd där idag staden breder ut sig – Jönköpings läns museum
En äng på Öxnehaga

Levande landsbygd där idag staden breder ut sig

Publicerat: 19 jun, 2014

En äng på Öxnehaga

I början av 1960-talet var området mellan Jönköping och Huskvarna ännu en levande jordbruksbygd. Mellan de böljande sädesfälten går vägen ned mot Sanna gård och Kellgrens sanatorium. Men gårdens byggnader och villorna som tillkom under sanatoriets tid har börjat kringgärdas av en modern bebyggelse. Fotot är taget från vägen som gick upp mot Sannas ”sommarladugård” på Öxnehaga.

Det är intressant att titta på bilder från förr, där det tydligt syns hur staden har brett ut sig under en egentligen ganska kort tid.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk