John Bauers arbetsmetod – Jönköpings läns museum
Skiss över en tjej som rider på en häst.

John Bauers arbetsmetod

Publicerat: 24 nov, 2017
John Bauers arbetsmetod är noggrann och tidskrävande. När han utför illustrationer till sagorna börjar han med frimärksstora skisser, placerade bredvid varandra som i en serietidning. Han klottrar på allt material som han har tillgängligt för stunden, på använt brevpapper eller på baksidan av ett kuvert.

Dessa tidiga skisser är ett försök att hitta en exakt komposition, men han söker också en speciell dramaturgisk känsla. Många av skisserna avfärdas och han utvecklar dem aldrig vidare. Det är sällan som en första, spontan idé bedöms vara tillräcklig.

När han ser möjligheter för en skiss, utökar han successivt storleken. Mycket försiktigt, steg för steg, inför han färg till bilden. Ibland arbetar han outtröttligt med en enda liten detalj ? formen på en gren, positionen för en arm eller ett ben.Även när akvarellerna är helt färdigställda, har han svårt att släppa dem. Flera av hans mest kända illustrationer finns i flera snarlika versioner. Han gör små ändringar, prövar alternativa lösningar och ibland återvänder han till en bild flera år senare.

”Jag arbetar hela dagarna så gott som i ett streck och långt in på nätterna. Så är det när man är i arbetstagen och du vet nog att jag inte får själfmant släppa dem. Det tar nog slut ändå och då är det sorgligt om man har något att göra … Det är så märkvärdigt med mina teckningar. En del som jag spår skall blifva svåra, klara jag lätt och åter andra som jag tänkt mig lätta, fastnar jag alldeles på.” (brev till Esther 22/7 1909)

Skisserna visar med vilken oerhörd omsorg han arbetar med illustrationerna. Hans invecklade arbetsmetod är nödvändig för att uppnå de resultat som han söker, men den måste samtidigt vara oerhört tröttsam. Bauer beskriver ofta att hans arbete sliter på honom.

I perioder arbetar han intensivt, nästan maniskt. Andra gånger känner han sig helt tom, utan motivation att göra någonting.

”Min kära Esther
/…/
Snön ligger djup i skogarna och att plumsa ett par mil tröttar.
Jag har svårt för att arbeta. Jag går hälst i skogen med min lilla hund. Jag hugger min ved och skottar vägen till ladugården och boden.

Det ligger en liten hög här på det lilla bordet jämte mej. Det är en hög af kompositioner. Urmänniskor, änglar, djäflar, troll, jättar, drakar, prinsessor, sjömänniskor m.m. Jag har tänkt utföra dom på själsfpreparerad lakanslärft. I färg hade jag tänkt göra dom, det skulle bli någonting midt emellan målning och teckning. Men jag börjar aldrig med utförandet. Jag vet inte hvar jag ska börja. Det känns som om jag inte hade tid att arbeta ? att sitta inne i lugn och ro och pillra med en sak.
Fantasin får dagligen och stundligen mat i skogen.
Och högen på bordet växer.

Din John”
(brev till Esther från Västra Jära 12/2 0

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Skiss över en bildserie. Skisser till illustrationer i "Bland tomtar och troll". 1913 - 1914.