Bland tomtar och troll – Jönköpings läns museum
En kvinna i vit klänning. Bakom kvinnan står massa troll.

Bland tomtar och troll

Publicerat: 24 nov, 2017
Från och med 1907 publiceras sagosamlingen ”Bland tomtar och troll” årligen genom förlaget Åhlen och Åkerlund. Böckerna innehåller nyskrivna sagor av svenska författare. Barnlitteraturen går under denna tid en ny guldålder till mötes. Författarna vill nå ut till alla, inte bara överklassens barn, och man söker berättelser i det gemensamma kulturarv som finns i folksagorna. Sagorna präglas av äventyr och naturmystik, och inte minst av den nationalromantiska tidsandan.

John Bauer illustrerade ”Bland tomtar och troll” mellan 1907-1910 och 1912?-1915. Nedan följer en förteckning över de sagor som ingick i de populära böckerna under dessa år. Referaten från sagorna citeras från ”John Bauer: En konstnär och hans sagovärld” (Nationalmuseum och Bra Böcker, 1982).

1907

”En inledningsdikt
av Daniel Fallström

”Sagan om Dag och Daga och flygtrollet på Skyberget”
av Harald Östenson

”Den förtrollade skogen
av Anna Wahlenberg

”Lyckoblomman på Solberga klint”
av Alfred Smedberg

”Njunje Paggas äventyr”
av P.A. Lindholm

”Tomtens julafton”
av Gurli Hertzman-Ericson

”Pojken som spände trollet för kälken
av Harald Östenson
Pojken förirrar sig in i djupa skogen och kommer till trollens grotta, men då han inte är mottaglig för deras frestelser har de inte makt att hålla honom kvar, utan tvingas föra honom hem.

”Han som kunde rida i alla väder”
av Helena Nyblom
Furstedottern hämtas av fadern hem till borgen i Tyrolen. Hon ger inte sin hand till den friare som är rikast, vackrast eller mäktigast, utan till den som trotsar alla faror och tar sig fram i alla väder.

1908

 ”Svanhamnen”
av Helena Nyblom
Tre prinsessor i svanhamn landar vid Tyresöfjärden för att bada och lägger av hamnarna. En gammal gumma hittar en av dem, och prinsessan tvingas stanna. Hon blir så småningom gift med den unge slottsherren, men känner en oförklarlig oro när flyttfåglarna drar förbi. Efter sju år återfinner hon svanhamnen och försvinner för alltid.

”Skinnpåsen”
Anna Wahlenberg

”Konungens bägare
av Sophie Linge

”Sagan om fiskaren Sikur och trollnätet”
av Cyrus Granér
Sikur får tag i ett förtrollat nät, som stjäls från honom av trollet. Sikurs tre söner, en den snabbaste i världen, en den starkaste och en den klokaste, lurar trollet och återtar nätet.

”Den mäktige i det krossande berget
av Harald Östenson

1909

”Herr Birre och trollen”
av Vilhälm Nordin
Herr Birre har bekymmer med trollen som försöker skrämma bort honom från hans gård. Men när den hemlösa flickan som blivit boende hos honom blir bortrövad, ber Birre trollen om hjälp och lovar i gengäld lära dem nyttiga saker. Flickan kommer tillbaka och de tacksamma trollen besvärar honom inte i fortsättningen.

”Sagan om de fyra stortrollen och lille Vill-Vallareman”
av Cyrus Granér
De fyra stortrollen vill alla bli valda till trollkung och försöker komma åt varandra, men ställer till elände för alla trollen. Bara Vill-Vallareman kan med sin rådighet ställa allt till rätta. Därför blir han hyllad som trollens kung.

”Trollen och tomtepojken”
av Alfred Smedberg
Tomtepojken hör de gamla tomtarna berätta om äventyrliga besök i trollens berg, beger sig själv dit och undkommer med knapp nöd från äventyret.

”Tomtarna
av Anna Wahlenberg
Hustomtarna hämtar hem den ”förlorade” sonen och ser till att gården blomstrar.

”Skogsväktarne
av Jeanna Oterdahl

1910

”Agneta och sjökungen”
av Helena Nyblom
Riddardottern dröjer sig kvar vid sjön och rövas bort av sjökonungen, som gör henne till drottning i sitt undervattensrike. Där tillbringar hon sju år glömsk av sitt tidigare liv. Men en söndag tränger ljudet av kyrkklockorna ned i djupet, och hon utber sig för att få besöka gudstjänsten. Hon upplever då sin gemenskap med människorna, och när sjökungen vill hämta henne vägrar hon att följa med tillbaka.

”Prinsen utan skugga”
Jav eanna Oterdahl

”Svartjätten och den heliga ljusastaken”
av Ester Edquist

”Pojken som gick till vindarnas håla”
av Alfred Smedberg
Lille Mats beger sig till världens ände för att leta efter sin bortrövade syster. För att komma dit tvingas han under vägen offra ett öra, ena ögat och en hand. När han hämtat hem sin syster återfår han det han offrat. Dessutom räddar han på samma gång en prinsessa; henne gifter han sig förstås med och får halva kungariket.

”Trollritten”
av Anna Wahlenberg
Genom att, om än motvilligt, göra en trollpacka en tjänst fastän han hade bråttom, fick bondsonen Lars oväntad hjälp att hinna i tid. Och han kom allt framgent i tid hur sent han än gav sig åstad.

”Pojken och tomtemössan”
av Vilhälm Nordin
En burlesk berättelse om pojken som lånar tomtens osynlighetsmössa och ger sig ut på halsbrytande äventyr. Han räddar en förtrollad flicka ? och får både henne och stora rikedomar.

1912

”Oskuldens vandring”
av Helena Nyblom

”Trollkarlens kappa”
av Anna Wahlenberg

”Trollsonen som hade solögon och vart skogsman”
av Vilhälm Nordin

”Vingas krans”
av Ellen Lundberg-Nyblom

”Pojken som aldrig var rädd”
av Alfred Smedberg
Pojken ger sig ut för att leta rätt på torpets enda mjölkko som trollet tagit. Eftersom han inte blev rädd, lyckades han komma på god fot med de fasansfulla varelser han mötte i skogen, och med deras hjälp kan han befria kon.

1913

”Broder Martin”
av Emil Eliason
En berättelse förlagd till tiden för Sveriges kristnande. Broder Martin beger sig från Sigtuna till Bergslagen för att missionera, men lyckas inte omvända de avgudadyrkande skogsborna. Han förirrar sig allt djupare in i skogarna och ansätts av troll, älvor och andra väsen. Till slut lider han martyrdöden och mottar martyrkronan i himmelen.

”Bortbytingarna”
av Helena Nyblom
Trollfar blir förtjust i den lilla prinsessan Bianca Maria och stjäl henne ur vaggan och lägger dit sin egen unge i stället. Ingendera passar på sina nya platser, och när de nått giftasvuxen ålder blir situationen ohållbar. På bröllopsdagen ? de ska gifta sig på samma dag ? flyr båda två och kommer hem till de sina, och så ställs allt tillrätta.

”Sagan om äldtjuren Skutt och lilla prinsessan Tuvstarr”
av Helge Kjellin
Tuvstarr följer med älgen Skutt, som skall visa henne världen. Under färden genom skogarna fölorar hon alltmer av sin identitet. Älvorna tar hennes krona, skogsrået klänningen, och till sist tappar hon sitt guldhjärta i skogstjärnen. Då stannar hon där, evigt blickande ner i tjärnen.

”Kvastarnas kvast, alla kvastars kung”
av Vilhälm Nordin

1914

”Ringen”
av Helena Nyblom
Prinsen finner på stranden en ring, som visar sig ha övernaturliga egenskaper. Han rider ut för att söka efter ringens ägare. Till slut kommer han till ett berg, där han träffar en flicka som hålls fången av ett troll. Hon hade kastat ringen i havet för att den skulle leta upp hennes räddare.

”När trollmor skötte kungens storbyk”
av Elsa Beskow
Människorna tränger in i vildmarken ochtrollen får flytta. Men trollmor och hennes pojke blir kvar; de har fått smak på stekt fläsk och kaffe. De binder upp svansen och slår sig på att tvätta åt folk, bl.a. åt kungen. Men trollmor blir förtjust över småbarnskläderna och gömmer undan en del plagg. En av kungens tjänsteflickor får skulden och körs iväg. Hon hamnar hos trollen, som börjar tänka på giftermål. Hon räddas emellertid av kungens unge jägare, som finner henne i skogen. Tjuvarna avslöjas och trollen försvinner.

”Drottningens halsband”
Anna Wahlenberg ”Fågel Fenix vingpenna”
Jeanna Oterdahl

1915

”En riddare red fram”
av Jeanna Oterdahl

”Pojken och trollen eller Äventyret”
av Walter Stenström
Pojken går ut i skogen för att leta efter äventyret. Han möter tre troll som håller en prinsessa fången. Han befriar henne, gifter sig med henne och får halva kungariket i belöning.

”Spelmannen som fick madonnans guldsko”
av Emil Linders

”Guldnycklarna”
av W.E. Björk
Vallpigan Lena får en guldnyckel som leder till drömmarnas lustgård av tre feer. Det är en hemlighet som inte får förrådas, men hon offrar den för att rädda den unge kungen och blir hans brud.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

En riddare på en häst håller i en flicka. "Det var så ståtligt att rida framför sin far på hans stridshäst." Illustration från sagan "Han som kunde rida i alla väder" av Helena Nyblom. "Bland tomtar och troll", 1907.
Skiss på en man som sitter ner och blundar. Mannen har långt vitt skägg. "Det var inte tu tal om det, menade gubben, nog skulle han blunda med besked." Skiss till illustration från "Sagan om fiskaren Sikur och trollnätet" av Cyrus Granér. "Bland tomtar och troll". 1908
Ett troll sitter ner och har två små människor i handen. Skiss till omslagsbild (aldrig använd). Ca. 1909.
En kvinna i vit klänning. Bakom kvinnan står massa troll. Skiss till illustration från sagan "Broder Martin" av Emil Eliason. "Bland tomtar och troll". 1913.