JM.1988-2-255 - 1400 px – Jönköpings läns museum

JM.1988-2-255 – 1400 px

Publicerat: 18 sep, 2018

Fabriksbyggnad bestående av flera huskroppar i flera våningar, och vitfärgad fasad.. Fabriken är belägen vid en gatukorsning. En cyklist och en fotgängare syns i nedre vänstra hörnet.

i Information


Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk