Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Lilla Hjärtat med två figurer

Från bokhyllan

Publicerat: 24 feb, 2014

När stockeldens fladdrande lågor stiger mot den tropiska natthimlen, när nattvinden hemlighetsfullt susar i trädens kronor, när grodorna kväker i kärren och syrsornas gnisslande ljud höres i kvällens dunkel, då är negern bäst som berättare. Han gör inga filosofiska utläggningar, ty på det låga utvecklingsstadium, på vilket han står äger han därtill inga förutsättningar —

Lilla Hjärtat med två figurer

Hajade ni till? Det gjorde jag, när jag ögnade förordet till denna bok med berättelser för barn, från Kongo, skriven av en av alla dessa missionärer som reste till jordens alla hörn för att sedan nedteckna sina minnen, erfarenheter och upplevelser av den befolkning de förutsatt sig att omvända. Utdrag från Barna Hedenhös

Mitt i dagens debatter om Lilla hjärtat, om Barna Hedenhös så sitter jag här och grottar ner mig i dessa bitvis sanslöst fördomsfulla missionsberättelser. Vad 17 har vi i våra samlingar egentligen? Här har vi verkligen ett kontroversiellt tema i vår museiverksamhet. Det  är en ofrånkomlig del av vår historia, här i Smålands Jerusalem där så många kristna missionärer samlades innan de reste ut i världen. Föremåk från Missionsavdelningen

1957 öppnade vårt museum en missionsavdelning som innehöll av missionärer insamlade föremål från deras arbetsfält. Dessutom ingick en stor mängd böcker, alla dessa missionsberättelser, biblar på diverse språk mm., och det är denna boksamling jag nu har tagit mig an. Gruppfoto på missionärer i Kina

Fascinerande, hårresande och lite rörande är denna obändiga tro på kallelsen att missionera som de ger uttryck för, och inställningen till lokalbefolkningen och dess traditioner och tro varierar naturligtvis. Inte alla har en så naivt fördomsfull attityd som citatet ovan ger uttryck för. De måste ha gjort enorma uppoffringar i sina liv och genomgått lika enorma strapatser för denna sin starka tro och säkert uträttades mycket bra. Men – oavsett vad man tycker om detta – vår historia är det, och den måste berättas. (Fotot här föreställer en fältkonferens i Kina 1896 och citatet i inledningen är hämtat från Äventyr i Kongoland, av Anders Walder).

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie