Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Hovrättstorget i Jönköping

Från bokhyllan

Publicerat: 10 dec, 2013

Ganska ofta numera pratar vi om staden, hur den förändras, hur vi borde bygga eller inte borde bygga. Somliga vill ha höghus, somliga vill bevara äldre miljöer oförändrade, somliga vill förena gammalt och nytt – diskret eller spektakulärt. I våras fick vårt bibliotek en boksamling i gåva, några hyllmeter gamla och nya arkitekturböcker. Bland dessa har jag fallit för en lite trist smutsgul konferenssammanställning från 1987: Bygga nytt i gammal miljö. Exempel från många städer men alltihop (nästan) kunde handla om Jönköping. Sprängfylld är denna bok av kloka och intressanta tankar om stadsbyggnad.

Så här skriver Sven-Ingvar Andersson:Hovrättstorget i Jönköping
Det blir inte ett bra torg enbart för att man vårdar sig om stensättning och möblering. Torgets kvalitet beror i hög grad på samspelet mellan den öppna ytan och aktiviteterna i de omgivande byggnaderna. Det är mycket viktigt, att de kommunala myndigheterna bevakar sina möjligheter att styra utvecklingen i detta avseende.

Frågan är vilka möjligheter våra kommunala myndigheter bevakar, t.ex när det gäller Jönköpings offentliga miljöer, t.ex. Rosenlunds herrgård eller Tändsticksområdet (Artikel i JP 6/11)

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie