Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Omslag till boken Spöken medier och astrala resor

Från bokhyllan

Publicerat: 2 maj, 2013

Det är lite konstigt med bibliotek. Spöken från förr i tiden kallas folktro men moderna spöken kallas omstridda företeelser och ofta hamnar de på olika hyllor. Ja, alltså böcker om. Nog har vi många, och ännu flera böcker om vad folk trodde på och berättade om på t.ex. 1800-talet. Nu har vi här åtminstone en bok som redogör för vad folk tror på idag. Per-Anders Östling har dokumenterat ”övernaturliga upplevelser, folktro och alternativa världsåskådningar i våra dagars Sverige” och detta material presenteras i boken Spöken, medier och astrala resor, utgiven av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Läs den som törs.

Omslag till boken Spöken medier och astrala resor

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie