Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
En del av omslaget till Skitliv

Från bokhyllan

Publicerat: 14 feb, 2013

Som bibliotekarie funderar man ständigt över vad folk vill läsa. Som museibibliotekarie funderar man även över vad folk kommer att vilja läsa om säg 100 år. Vilka böcker om vår tid behöver jag skaffa nu för att museipedagogerna år 2113 ska kunna läsa in sig och förbereda en lektion om hur barnen och ungdomarna hade det förr i tiden (2010-talet). T.ex. En bok jag önskar att jag hade sluppit köpa är Skitliv som handlar om ungdomars och unga vuxnas osäkra ställning på arbetsmarknaden och hur det påverkar deras liv. Det kallas flexibilitet och framställs som något positivt av somliga, men för många innebär det totalt utanförskap, dålig ekonomi, utestängning från vuxet liv med möjlighet att planera sin tillvaro, skaffa lägenhet, bilda familj osv. Boken innehåller flera berättelser av unga människor och avslutas med en sammanfattande analys av den alltid skarpsynta och vasspennade Katrine Kielos.

En del av omslaget till Skitliv

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie