Från bokhyllan – Jönköpings läns museum
Omslag till Bebyggelsehistorisk tidskrift

Från bokhyllan

Publicerat: 6 dec, 2012

Bebyggelsehistorisk tidskrift kommer nästan bara med ett nummer om året så desto trevligare när man hittar den bland posten. Noterar ”norra Småland” i innehållsförteckningen och upptäcker att det är kollega  Ådel Franzén, arkeolog och kulturgeograf som har skrivit en artikel: Varuflöden i 1600-talets norra Småland. Som hon brukar har hon djupdykt i gamla dokument och kartor och därmed fått en god bild av hur vi odlade, handlade, hushållade med våra naturresurser för 400 år sedan i bygden.

En del av detta kan ni också läsa om i en Månadens historia från förra året:
Lilla tullen från Jönköping år 1623

/Karin, bibliotekarie

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Karin Kristoffersson

Bibliotekarie


Bilder