Entresolen möbleras upp – Jönköpings läns museum

Entresolen möbleras upp

Publicerat: 29 maj, 2012

På plan 2 i arkivhusets öppna samling håller delar av länsmuseets arkivsamling på att iordnings- ställas.  Ritnings- och arkivskåp har köpts in och fylls nu med arkivmaterial från ett par arkitektkontor samt från andra företagsarkiv.

Här ska arkivpersonalen så småningom kunna ta emot besöksgrupper och förevisa museets rika och mångfasetterade arkivsamling.

Henrik Johansson

Arkivarie Jönköpings läns museum

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Henrik Johansson

Arkivarie


Bilder

Entresolen i Arkivhuset som är på väg att möbleras och iordningställas för delar av ritningssamlingen