eaemonic – en trollformel – Jönköpings läns museum
Lapp med trollformel

eaemonic – en trollformel

Publicerat: 11 jan, 2013

Jag har valt att stanna kvar inom det esoteriska och folkloristiska även i detta inlägg. Denna lapp med trollformeln ?eaemonic?, hittade vi museets samlingar som rör folktro. Den saknar identifikationsnummer men det fanns en liten förklarande text, som lät berätta att formeln botar barn mot frossan och att bitar skall klippas av med start nedersta högra hörnet, med bokstaven c, sedan följt av i:na och så vidare. Troligtvis är det så att en bit ska klippas av varje dag och efter sju dagar ska den sjuke blivit frisk.

Lapp med trollformel

Vad ordet ?eaemonic ? kommer från har jag inte lyckats få fram, men det ligger nära till hands att anta att det kan vara en förvanskning av det latinska ordet daemonica (sv. demonsik). Hur som helst kan man stoppa in vår trollformel i en vidare klass som vi kan kalla för ?pyramidformler?, där den mest kända kan anses vara abracadabra (sv. Abrakadabra) som även den lär skydda mot och bota feber och sjukdomar. Abrakadabra skrivs i en pyramidstruktur där ordet förkortades med sista bokstaven på varje rad (se nedan).

AbracadabraFormeln är inte bara vitt spridd utan också väldigt gammal. Den första kända omnämningen är från 200-talet eKr. i Liber Medicinalis av Quintus Serenus. Ordet kan ha sitt ursprung i hebreiskans ha-b’rakah som betyder ungefär ?det heliga namnet? eller arameiskans avra kehdabra vilket kan översättas ungefär till ?jag kommer att skapa som mina ord?. Abrakadabra kan också ha sitt ursprung i den tupphövdade gnostiska och persiska gudomen med ben som ormar, Abraxas (också känd som Abrasax), som var vanligt på skyddsmedaljonger i Egypten och mellanöstern från första århundradet eKr och framåt.

/Gabriel

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk