Digitaliseringen av John Bauers brev fortskrider – Jönköpings läns museum

Digitaliseringen av John Bauers brev fortskrider

Publicerat: 16 jul, 2012

Tiden rusar och vi med den. Ordspråket ?Tiden går fort när man har roligt? känns också relevant. Arbetet med att göra John Bauers brev tillgängliga har fortskridit de senaste månaderna och just nu har vi digitaliserat lite drygt 500 brev. Det är ungefär drygt hälften av breven, som förhoppningsvis kommer att glädja läsare både för sina intressanta inblickar i John Bauers liv  och därför att de är högst personliga vad gäller utseende och storlek.

Magnus Rossler

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Magnus Rossler
Magnus Rossler

Museiassistent


Bilder