Bilder från Rogberga socken åren 1919-1965 – Jönköpings läns museum
Nässjövägen som den såg ut 1948

Bilder från Rogberga socken åren 1919-1965

Publicerat: 7 aug, 2014

Av Eric och Thure Ström fick Rogberga hembygdsförening under 1940- och 1950-talen ta emot, som donation, en mängd ovärderliga fotografier, cirka 200 stycken. Jönköpings läns museum har bilderna deponerade i sitt arkiv och har nu med tillstånd av hembygdsföreningen digitaliserat dessa bilder, som nu kan ses på Digitalt museum.

Fotografer är till största delen:

Thure Ström (1912-1972), son till Viktor Johansson och Anna Aronsdotter. När han var två dagar gammal kom han till Anna Stina och Johan Wilhelm Ström i Tenhult som fosterson. Han utbildade sig till lärare och verkade i Hult och Tenhult från 1935 till sin pensionering. Han var också ledamot av kommunalfullmäktige och en av Rogberga hembygdsförenings grundare år 1943.

Eric Ström (1885-1965), tredje son till Anna Stina och Johan Wilhelm Ström i Tenhult, var yrkesfotograf. Han verkade i Skåne men hade kontakt med sin hembygd, alltid med kameran i hand, för att dokumentera kyrkor, hus med mera. Han blev hedersledamot i Rogberga hembygdsförening 1946.

Bilderna är tagna från olika delar i socknen, med Tenhult som största ort, och visar hem och skola, jordbruk och industri.

Hus i Rogberga

Jordbruk i Rogberga

Malmbrytning skedde i Spexeryd och tåget transporterade den till Tenhult för vidare transport ut i landet mellan åren 1906 och 1931, sedan tog bilarna över frakten. Spåret lades under åren 1901 till 1905.

Ett tåg som fraktar malm

Många naturbilder finns också från områden som nu är bebyggda.

Naturbild från Rogberga

Kanske några minns Nässjövägen år 1948. Förändringen är stor.

Nässjövägen som den såg ut 1948

Titta gärna på fler bilder från Jönköpings läns museums arkiv i Digitalt museum!

Lisbeth Lagerstrand, museiassistent

Uppgifterna är hämtade ur Rogbergaboken, utgiven av Rogberga hembygdsförening.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.