Anderstorps Stormosse – Jönköpings läns museum
En torvgrav på mossen

Anderstorps Stormosse

Publicerat: 10 nov, 2014

Av fotograf Olof Hedlund från Anderstorp har museet nyligen mottagit några bilder från bland annat Anderstorps Stormosse. Bilderna från 1940-talet har Olof lånat ihop men färgbilderna har han tagit själv.

Anderstorps Stormosse är ett av Sydsveriges största och värdefullaste myrmarksområden. Reservatet ligger nordväst om Anderstorp och två mil väster om Store Mosse nationalpark i Gislaveds och Gnosjö kommuner.
Torvtäkt bedrevs här under andra världskriget. Täkten och de många diken som då grävdes på flera platser gjorde att delar av mossen torkade ut och blev trädklädd under andra halvan av 1900-talet.

Arbete vid en torvmaskin på mossen

Bild från ca 1943. Arbete vid en torvmaskin på mossen.

En torvgrav på mossen

Bild från november 2008. En torvgrav på mossen.

Fler bilder finns på Digitalt museum.

Lisbeth Lagerstrand
Museiassistent

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.