Visioner och verklighet – aktuell stadsvandring i Jönköping – Jönköpings läns museum
Karl Samuelsons ritning av rådhus

Visioner och verklighet – aktuell stadsvandring i Jönköping

Publicerat: 2 sep, 2015

När det gamla läroverkshuset i Rådhusparken tömts 1913 och eleverna flyttat in i det nya skolhuset (i dag Per Brahegymnasiet), skulle läroverket byggas om till rådhus. För att åstadkomma ändamålsenliga lokaler och en representativ exteriör utlyste staden en nationell arkitekttävling.

Karl Samuelsons ritning av rådhus

Det vinnande förslaget hade skapats av den unge arkitekten Karl Samuelson. Gammal svensk byggnadstradition värderades högt och därför tog han intryck av byggnaderna kring Hovrättstorget och använde dessa som inspiration. Det är därför hans förslag har en monumental yttertrappa som i hög grad liknar den som finns på Göta hovrätt.

Karl Samuelsons ritning av rådhus i perspektiv

Karl Samuelsons förslag genomfördes aldrig utan ombyggnaden genomfördes enligt andra ritningar.

Visioner i kontrast till genomförd verklighet är temat för den stadsvandring som hålls av länsmuseets antikvarie Anders Franzén i kväll onsdagen den 2 september kl 18.00. Samling vid fontänen i Rådhusparken. Välkomna!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie