Vattnet ger kraft även i liten skala – Jönköpings läns museum

Vattnet ger kraft även i liten skala

Publicerat: 25 nov, 2014

När man talar om vattenkraft är det kanske oftast de strida strömmarna och bäckar och åar med hög fallhöjd som vi tänker oss. Men det finns också småskaliga exempel. Vid torpet Sandvadet på Hökensås väster om Brandstorp har ett mycket litet elkraftverk restaurerats och rekonstruerats under de senaste åren.

Det är i princip ett vattenhjul som driven en motor och det genererar tillräckligt mycket el för att ge torpet belysning, ström till en elplatta, ett gammal kylskåp och en långsamgående vattenpump. Vattnets leds från bäcken via en enkel vattenränna vidare till vattenhjulet. Vattenhjulet har gått att rekonstruera utifrån de bevarade resterna och några sparade fotografier från 1950-talet då hjulet byggdes och verket senast renoverades. Vidare har också en man som var med då det tidigare vattenhjulet byggdes varit till mycket god hjälp.

Bygge av vattenhjul

En bild från när vattenhjulet iståndsattes på 1950-talet.

Rekonstruktionen av det lilla vattenverket har kunnat ske genom visst stöd från länsstyrelsen och Leaderpengar men framförallt med hjälp av en kunnig snickare och en engagerad fastighetsägare.

Anläggningen är intressant just utifrån sin småskalighet. Småskaligheten gör att tekniken är lätt att förstå och att fascineras av. Vilket förhoppningsvis kommer att göra det lilla vattenverket till ett pedagogiskt intressant besöksmål i framtiden.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.