Upphittat: Öppen spis i Tranås stadshus – Jönköpings läns museum
Spis efter restaurering

Upphittat: Öppen spis i Tranås stadshus

Publicerat: 21 okt, 2014

En av länets främsta arkitektoniska pärlor är stadshuset i Tranås från 1950-talet. Trots att byggnaden är tämligen genomforskad finns här ändå mycket att upptäcka.

Gammal bild av Tranås Stadshus

Under sommaren har man genomfört arbeten för att göra källarlokalerna mer ändamålsenliga och samtidigt återställa en del ursprungliga detaljer. Särskilt roligt var det när den gamla kafeterians öppna spis blottlades efter att ha varit förbyggd i decennier. När det visade sig att spisen var både välbevarad och elegant var Tranåsbostäder (som äger och förvaltar stadshuset) och länsmuseet överens ? spisen skall bevaras och restaureras!

Spis innan restaurering

Spis efter restaurering

Spisen och omgivande väggar målades nu åter i en ljusbeige kulör, som är ursprunglig. Kulörvalet var omsorgsfullt gjort på 1950-talet. Byggherren anlitade konstnären och professorn Hilding Linnqvist som upprättade byggnadens invändiga färgsättningsprogram.

Med hjälp av byggnadens vårdprogram och uppmärksamma ägare blir stadshuset finare och finare!

Text och bild: Anders Franzén

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie