Småland - kataloghusens landskap – Jönköpings läns museum

Småland – kataloghusens landskap

Publicerat: 12 mar, 2013

Trähusindustrin är och har sedan länge varit koncentrerad till Småland. Många av företagens namn avslöjar hemvisten, Anebyhus, Myresjöhus, Åsedahus, Hultfredshus, Gullringshus, Vetlandahus, Eksjöhus och Sävsjöhus för att nämna några. Företagets namn är lika med ortens.

Det första trähusföretaget i Småland var Fogelforshus i Kalmar län som sadlade om från järnbruk till byggnadssnickerier år 1882, och börjande sedan även tillverka monteringsfärdiga trähus. I ett nationellt perspektiv är detta dock relativt sent. De första trähusföretagen startade i Stockholm redan på 1850-talet, men då var det inte villor för gemene man som var produkten, utan snarare sommarvillor för välbeställda.

Annons från 1946.

Annons från 1946.

Trähusindustrin blev precis som möbelindsutrin ett sätt att förädla den småländska skogsråvaran. Flera av industrierna startade som sågverk. Idén att sälja husen via katalog fick sitt genombrott på 1910-talet och i numerär vad gäller antalet sålda hus så blev snart Boro-hus i Landsbro ett av de ledande företagen. Företaget startade trähustillverkningen 1923 och även här fanns ett äldre sågverk från 1800-talets slut i botten, vilket man också kunde ana av namnet de första åren då företaget hette Landsbro trävarubolag.

Det finns ingen samlad statistik över antalet trähusindustrier. I boken ?Skogen & Sverige? står att det har funnits totalt 140 trähusindustrier i Sverige. I denna siffra ingår dock inte de snickerifabriker som har tillverkat vissa huskomponenter, men inte gjort hela hus (t.ex. takstolsfabriker).

Länsmuseerna i Småland genomförde 2003?2004 en inventering av husindustrin i respektive län och då fann vi 77 företag. Vissa företag är små eller har funnits under en kort period. Dess är därför svåra att fånga upp, då de inte har varit anslutna till branschorganisationer som är den främsta källan för författaren till boken ”Skogen & Sverige”. Detta gör att man kan anta att den totala siffran husfabriker är än högre.

Företagens storlek har varierat kraftigt, från de största som under perioder kan ha producerat flera tusen enheter om året, till företag med en årsproduktion på 10?15 hus. Mångfalden är stor och spännande ? vissa företag kan ha gått från tillverkning av borstträämnen till husfabrik, andra kan ha slutat med hus och istället börjat tillverka lastpallar eller förvaringslådor för sand.

Man kan dock fastslå att Småland är och har varit ett viktigt centrum för trähusindustrin. Pionjärerna fanns i Kalmar län, där de första industrierna i Småland etablerades med Fogelfors bruk som första hustillverkare. Vad gäller numerären är dock Jönköpings län ledande. I länet har funnits 48 industrier, och ett 20-tal av dem är fortfarande verksamma. Myresjöhus, som grundades 1927, är det idag äldsta husföretaget i Sverige som har varit i kontinuerlig drift.

Katalog från 1928.

Katalog från 1928.

Småland kan utan att överdriva kalla sig husföretagens och kataloghusens landskap! Här finns mer än röda stugor;-)

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.