Podcasten Staden tar upp Huskvarna – Jönköpings läns museum
Svartvit flygbild över bebyggelse och natur

Podcasten Staden tar upp Huskvarna

Publicerat: 7 nov, 2018

För alla intresserade av städers historia och arkitektur finns podcasten Staden som produceras i samarbete med Sveriges Arkitekter. Här resonerar arkitekten Dan Hallemar och urbanhistorikern Håkan Forsell om olika städers framväxt och faktorer som styrt tillblivelsen av dagens stadslandskap, arkitektur och lokala samhällsanda.

Senaste avsnittet Huskvarna – fabriken och tingens ordning släpptes i måndags (5 nov). Här behandlas bruksortens omvandling till modern stad och den spänning mellan konservativa och framåtsyftande värden som funnits och satt sin prägel på staden. En rad intressanta exempel bland Huskvarnas bebyggelse lyfts fram, analyseras och sätts in i ett större historiskt sammanhang. Missa inte denna podd!

 

Bilder:

Flygfoto över Huskvarnas centrala delar från 1910-talet. Foto: JLM:s arkiv.

Alfred Dalinskolans tillbyggnad, ritad av stadsarkitekt Helmer Flensborn 1960-61. Foto: Göran Sandstedt JLM.

i Information


Kontaktuppgifter
Margareta Olsson

Byggnadsantikvarie


Bilder