När kyrkbänkarna var numrerade – Jönköpings läns museum
gamla bänkdörrar

När kyrkbänkarna var numrerade

Publicerat: 3 dec, 2013

Vid reparationerna i Flisby kyrka upptäcktes något som jag aldrig sett tidigare. Arbetena innebar att skulle bänkarna målas om och kommittén hade kommit fram till att återgå till den ursprungliga färgsättningen från 1853 då kyrkan invigdes. Bara detta var ett spännande grepp!

gamla bänkdörrar

För att hitta rätt kulör tog vi fram ett par gamla bänkdörrar, som legat gömda i tornet och som aldrig målats om. De hade en tidsenlig gråvit kulör, men konstigt nog fanns inte några siffror på dörrarna, som det brukar.

bänk

Församlingsbornas placering i kyrkbänkarna var viktig och dåtidens tydliga uttryck för hierarkin inom socknen. De ledande i socknen, socialt eller ekonomiskt, placerades i bänkrad 1 osv. För att hitta sin plats i detta system målade man vanligen bänkradens nummer på bänkdörrarna. Varför fanns det inga nummer på bänkdörrarna i Flisby kyrka? Jo, här hade man målat siffrorna på bänken ovanför psalmboksstödet.  Har någon sett detta tidigare?

människor i kyrkan

Hur gick det då? Allt återställdes och nu kan Flisbyborna uppleva ett nyklassicistiskt kyrkorum med bänkar med helt återställd färgsättning och med ovanlig sifferplacering.

kyrkbänkar

Text: Anders Franzén, Bild: Anders Franzén och Margaretha Engstedt

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie