Ladugårdsbygge 1949 - vardagligt men sällsynt – Jönköpings läns museum

Ladugårdsbygge 1949 – vardagligt men sällsynt

Publicerat: 19 maj, 2015

Agerdshestra komministergård foto 6

Det är inte ofta vi får möjlighet att få en inblick i det vardagliga byggandet på landsbygden i gångna tider. När exempelvis en ny ladugård skulle uppföras på prästgården i Angerdshestra 1949 var det egentligen inget konstigt med det. Men i stället för att bara falla i glömska dokumenterades delar av processen av LBF. LBF var ett nationellt arkitekt- och ingenjörskontor som hade ett kontor även i Jönköping. LBF bildades 1939 och förkortningen uttyddes från början Lantmännens byggnadsförening, senare Lantbruksförbundets byggnadsförening.

LBF:s bevarade arkiv som Jönköpingskontoret lämnat efter sig och som finns i Jönköpings läns museums ägo har mycket intressant och sällsynt  material, bland annat dessa bilder från ladugårdsbygget i Angerdshestra.

 

Agerdshestra komministergård foto 2

Efter ett tag var det dags att lägga eternitpannorna på taket och här firas pannorna upp. Lägg märke till de enkla byggnadsställningarna utan räcken!

Agerdshestra komministergård foto 3Agerdshestra komministergård foto 1

Agerdshestra komministergård foto 4

Höskullarna på 1950-talet var ofta rymliga. Till vänster skymtar en silo, vilket inte heller var ovanligt vid denna tid.

Illustrationer: LBF/Jönköpings läns museums arkiv

Text: Anders Franzén

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie