"I öster stiger solen upp" – Jönköpings läns museum
Kyrka

"I öster stiger solen upp"

Publicerat: 16 dec, 2015

Efter att ha lagt ut en bild på Korsberga kyrka i vackert morgonljus, fick jag frågan ”Hur kan morgonsolen lysa på kyrkans västra sida?”

Frågan utgår från föreställningen att kyrkorna alltid är byggda och orienterade i öst-västlig riktning, med altaret vänt åt öster och ingången i väster. Denna byggtraditon vilar symboliskt på att öster är soluppgångens väderstreck och Kristi återkomst tänktes i öster. Kristus kallas också rättfärdighets sol och världens ljus. Öster förknippas också med paradiset. Väster är motsatsen – det gamla livet som man lämnar bakom sig. Under medeltiden betraktades vidare den norra sidan som kvinnosidan, relaterat till att Mariaaltaret oftast var placerat på norrsidan. Männens sida var den södra med ett manligt helgon placerat i sidoaltare som de kunde rikta sin bön till.

KyrkaUnder upplysningstiden vände sig teologerna bort från den bokstavstrogna tron. I Småland var biskop Esias Tegnér, betydelsefull. Esias Tegner var biskop i Växjö stift 1824-1846 och en radial förespråkare för en modernisering av de i hans tycke mörka och ruffiga medeltida kyrkorna, målade med beläten och andra bilder som kunde ge näring åt gammal vidskepelse och övertro.

I frågan om kyrkans placering i landskapet var det han också radikal och menade att det var rationellt och vällovligt att orientera kyrkan efter byggnadsplatsens förhållande. Vid invigningen av Väckelsångs kyrka, söder om Växjö, prisade han församling i sitt invigningstal för att den ”icke aktat på allmän fördom”. Väckelsångs kyrka är uppförd i öst-västlig riktning men med tornet och huvudingången i öster och därmed altaret i väster, precis tvärtemot vad som var brukligt. Tegnér sa vidare i samma tal: ”Sannerligen, Herrens härlighet har inga väderstreck och träder även så gärna genom den östra porten som den västra.”

Många av 1800-talets kyrkor är traditionellt orienterade, men det är ingen regel och detta gäller inte enbart i Växjö stift. Här är några exempel från Jönköpings län: Bellö kyrka, Eksjö kommun och tillhörande Linköpings stift, invigd 1823 har precis som Väckelsångs kyrka koret i väster. Korsberga kyrka, på bilden ovan, är uppförd 1855-57 med tornet i söder och koret i norr. Grannkyrkan Södra Solberga är orienterad på samma sätt. Även Hults kyrka (Linköpings stift) mellan Eksjö och Mariannelund är byggd i samma väderstreck. Flisby, (Linköpings stift), Skirö och Vrigstads kyrkor är också de byggda i nord-sydlig riktning men med koret i söder. Kråkshults kyrka (Linköpings stift) har koret i nordost.

Så att ta ut väderstrecket efter kyrkans placering är inte hundraprocentigt tillförlitligt!

Britt-Marie Börjesgård

Littr: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 2 Småland och Öland.