Hembesök i Linneryd – Jönköpings läns museum
Uppslag ur Gård & Torp nr 10/13.

Hembesök i Linneryd

Publicerat: 22 nov, 2013

Ibland blir man särskilt glad, idag fick jag en trevlig överraskning med posten. Senaste numret av tidskriften Gård & Torp har gjort ett tiosidigt reportage från gården Linneryd i Malmbäcks socken.

Uppslag ur Gård & Torp nr 10/13.

Uppslag ur Gård & Torp nr 10/13.

Det är ett arbete som väl tål att skildra. Fastighetsägaren har med stor energi och engagemang restaurerat den gamla manbyggnaden, ett arbete som jag från länsmuseets sida har följt som antikvarisk medverkande redan från de första trevande stegen 1999. Det började med återställandet av en veranda och restaurering av jordkällaren. Sen följde nyproduktion och återinsättande av de spröjsade fönstren. Efterhand kom också den inre arbetena igång, med murstockar och inre ytskikt. I resonemang med länsstyrelsen och fastighetsägaren gjorde vi en bevarandeplan för att bestämma nivå, tidsskikt och avvägningar. Men i slutändan var det huset och de faktiska lagren som stod för urvalet.

Linneryd är ett exempel på hur bra det kan bli när det finns en engagerad och uthållig fastighetsägare, en länsstyrelsen som tänker långsiktigt, duktiga hantverkare inom olika skrån och när arbetet bedrivs i en dynamisk dialog under processens gång. Parallellt med arbetena med byggnaden har fastighetsägaren också lagt stor vikt och möda vid att återställa och hägna kulturlandskapet vilket gör miljön det till den pärla den är idag.

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om lite om tvillingsstugan och lovade ytterligare inblickar i miljön och arbetet på Linneryd. Så här 1½ år senare får jag skamset konstatera att det hittills inte har blivit några fler. Men byggnaden och resultat förtjänar det verkligen, i väntan på flera blogginlägg så får ni njuta av bilderna i Gård & Torp (nr 10/2013).

Roland lägger in ved i spisen

Roland lägger in ved i spisen, i det stora ?dubbla köket?. Byggnaden är nämligen en tvillingstuga och har inrymt två separata kök men har varit sammanlagda sedan omkring sekelskiftet 1900. Uppslag ur Gård & Torp 10/13.

Den övre hallen

Den övre hallen med det landskapsmåleri som uppenbarande sig under tapetlagren. Målningarna har konserverats av länsmuseets konservatorer. Uppslag ur Gård & Torp 10/13.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.