Gömda och glömda? – Jönköpings läns museum

Gömda och glömda?

Publicerat: 28 apr, 2021

Målningar i Teaterbiografen Grand

I december 2019 blev vi kontaktade av Ljungby kommun, som då var i färd med att rusta upp den gamla Teaterbiografen Grand i centrala Ljungby. I arbetets första skede återupptäcktes ett äldre takmåleri under senare uppsatta skivor, och kommunen önskade konservatorskompetens för att undersöka hur att gå tillväga med detta måleri.

Men vi börjar från början.

Lite historia

Byggnaden, som så småningom kom att bli Teaterbiografen Grand, ritades av Stockholmsarkitekten Ernst Stenhammar, och uppfördes 1903-1905 av Godtemplarorden i Ljungby. Redan 1906 startades verksamheten med teaterbiograf i huset. 1919 sålde Godtemplarorden fastigheten till Gottfrid Sjöberg och Ernst Lindén, de båda som tillsammans drivit verksamheten under åren och som fortsatte med det ända till 1959. Då köptes Grand av Byggnadsföreningen Folkets Hus i Ljungby Grand, och ett mångårigt kompanjonskap var avslutat.

Under dessa år gjordes en del restaurerande åtgärder, bland annat under åren 1924-1925, då taken i salongen, läktaren och sidoläktarna dekorerades. Uppdraget gavs åt Sigfrid Sjöberg, målarmästare i Ljungby och bror till delägaren Gottfrid. Sigfrid Sjöberg, som också studerat konst, var öppen för de moderna strömningarna från Europa. Han målade taken i en då alldeles ny, geometrisk-abstrakt och färgstark stil, som i Sverige kom att kallas Konkretism.

Måleriet

Takmålningarna har mönster i klara färger på svart botten, olika sektioner som avdelats med målade lister i trä. Varje sektion kan i princip betraktas som en egen, fristående del i mönsterhänseende, men sammanbinds av målade linjer. En bred bård med stiliserade blommor i svart, rött och blått på gul bakgrund, löper längs ytterväggens övre del, mot taket. Allt utfört på pappspänt underlag.

Konkretismen fick stor genomslagskraft i Sverige under 1950-talet: de dynamiska, abstrakta ytformerna tilltalade t ex postfunktionalismens arkitekter. I Sverige företräddes stilen främst av en grupp konstnärer som gick under namnet ”1947 års män”, med konstnärer som Olle Bonniér, Lage Lindell, Karl-Axel Pehrson, Pierre Olofsson, Lennart Rodhe och skulptören Arne Jones.

Sjöberg hade alltså kunnat vara fanbärare i sammanhanget – målningarna i teaterbiografen är de tidigaste som utförts i landet – men låt oss säga som så att han dels inte var konstnär i den bemärkelsen, dels var 20 år före sin tid. Kanske för tidig: måleriet föll inte Ljungbypubliken helt på läppen, och vid nästa renovering, 1935, täcktes de över. Där har de bidat sin tid?

Del av takmåleriet, som dök upp vid renoveringsarbetet.

Renovering och konservering

Grand har varit stängt med anledning av en större renovering hela 2020. Åtgärderna ska göra lokalerna tillgänglighetsanpassade och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem, förutom att teater- och biografverksamheten ska behållas. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras. Innertaken ska täckas med brandsäkert material, och den återfunna takmålningen måste därför antingen täckas över med det nya materialet eller demonteras. Efter vår besiktning landade vi i att demontera två större partier av takmåleriet och en del av bården för senare montering och exponering. I januari 2020 plockade konservator tillsammans med personal från kommunen ned utvalda delar. Dessa förvarades sedan väl intäckta och liggande plant till i januari 2021. Då var det dags att dels konservera, dels montera delarna så de kan visas.

Teaterbiografen Grand, del av takmålningen monteras ned.

Pappen hade en hel del småskador, men framför allt var materialet smutsigt. Första åtgärden blev att rengöra ytorna, både fram och bak. Därefter kunde revor och hål lagas med handgjort papper. En del skador och bortfall på framsidan fick kittas upp och retuscheras, men i övrigt var måleriet välbevarat efter att ha suttit skyddat under alla år.

Med kunnig hjälp från Ljungby kommuns personal monterades delarna slutligen på skivor: de sträcktes och häftades igenom ett stadigt bomullsband längs kanterna. Den större av delarna utgjordes av tre olika delar. För att den ska bli hanterlig användes två monteringsskivor, som på ett sinnrikt sätt monteras ihop på plats på utvald vägg i Grand.

 

Det som skulle bli en pampig och festlig invigning i mars 2021 fick dock skjutas på framtiden av väl kända skäl denna tid. Därför finns inte bilder på de upphängda målningarna med i denna blogg. Men så småningom kommer vi att kunna besöka Grand utan smittorisk, och då njuta av takmålningarna som fått viss upprättelse nästan 100 år efter att de målats.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk