Forserums kyrka från luften – Jönköpings läns museum
Forserums kyrka

Forserums kyrka från luften

Publicerat: 24 okt, 2016

Forserums kyrka

Forserums kyrka

Forserums kyrka är i grunden tidigmedeltida, men den byggdes till mot öster 1781. År 1902 gjordes en stor ombyggnad när den gamla klockstapeln revs och ersattes av ett helt nytt torn, i enlighet med arkitekt Fredrik Sundbärgs ritningar. Den ålderdomliga landsbygdskyrkan skulle bli lite mer av en barockkyrka. Samtidigt ersattes också det gamla spåntaket av ett nytt plåttak. Plåten på långhuset var galvad och sinuskorrugerad ? en typ som vi i dag mest ser på ladugårdar.

I mitten av 1930-talet tänkte man tvärt om. Då ville man radera ut Sundbärgs barockkyrka och gå tillbaka till ett äldre utseende genom att bland annat återlägga spåntaket. Arbetena genomfördes 1935 och detta sammanföll med den flygfotografering, som gjordes i trakterna just då. Bilden visar just det skede när man har påbörjat rivningen. En del detaljer på tornet har rivits och byggfolket står i begrepp att plocka av långhusets plåttak.

Sundbärgs barockkyrka flygbild

Sundbärgs barockkyrka flygbild

Tittar vi noga på tornets byggnadsställningar ser vi att allt var av trä och att varje våning ? bomlag ? bestod av 1?3 lösa plank. Vad skulle skyddsombudet sagt om detta i dag?

Sundbärgs barockkyrka flygbild torndetalj

Sundbärgs barockkyrka flygbild torndetalj

Nästa steg var att man rev tornhuven och ersatte den med en rak spira. Tittar man närmare till höger ser man hur några byggnadsarbetare har stannat upp i arbetet och blickar upp mot det fotograferande flygplanet. Kanske är den ansvarige byggmästaren Oskar Johansson från Vaggeryd en av dem? Runt omkring ligger också mängder av rivet byggnadsmaterial.

Sundbärgs barockkyrka flygbild kordetalj

Sundbärgs barockkyrka flygbild kordetalj

Anders Franzén

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie