Föregångare att vara tacksamma för! – Jönköpings läns museum

Föregångare att vara tacksamma för!

Publicerat: 24 sep, 2013

Ur Porträttgalleri från Småland, 1932.

Ur Porträttgalleri från Småland, 1932.

I vårt arbete att dokumentera byggnaders historia är det vissa författare som återkommer i det äldre källmaterialet. När man t.ex. söker uppgifter om kyrkor i Tranås kommun eller herrgårdar och tingshus i Norra Vedbo är det ett namn som ständigt återkommer, Sigurd Pira.

Vem var då han? Sigurd Pira var född 1875 och uppvuxen i Jämtland. Efter studier i Stockholm och Jönköping fick han tjänst vid landsstaten i Jönköping och befordras snart till länsman i Norra Vedbo härad. Han blev sedan landsfiskal i Tranås, en post som han innehade fram till sin pension år 1941.

Och så var han en hängiven amatörforskare och hembygdsman!

Till hans 60-årsdag skriver Östgöta Correspondenten ”En av de vackraste och minst omstridda sidorna i hans verksamhet och den som utom all tvivel ligger honom varmast om hjärtat är hans outtröttliga och oegennyttiga arbete för hembygdsvård och fornforskning. Icke nog är han initiativtagare till och ordförande i Holavedens hembygds- och fornminnesförening och som sådan den förnämste upphovsmannen till stadens hembygdsgård och dess lilla fornsakssamling och rikhaltiga bildgalleri, har han också såsom forskare i sin bygds historia, framdragit mycket av bestående värde, som han offentliggjort förutom genom artiklar i tidskrifter i några tiotal skrifter… ”

Vissa äldre källor kan man ibland vara lite skeptisk till då uppgifterna inte alltid känns så vederhäftiga, men så är inte fallet med Piras skrifter, de håller måttet med råge än idag!

Tranåsborna kan dagligen dra nytta av hans insatser inte bara genom hembygdsföreningen och dess museum, vid sin avgång skänkte han tornuret till tingshuset, som alltjämt visa tiden.

tinghuset i tranås

Norra Vedbo härads tingshus i Tranås, invigdes 1910 och uppfördes efter ritning av arkitekt Lars Kellman, Borås.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.