Fönsterrenoveringens dag – Jönköpings läns museum

Fönsterrenoveringens dag

Publicerat: 30 maj, 2023

Fönsterrenoveringens dag firas den 30 maj varje år. Syftet med dagen är att uppmärksamma de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster.

Slentrianmässiga byten och myter

Återkommande ser man hur äldre fönster byts ut, när de egentligen är fullt möjliga att renovera. De nya fönstren utförs ofta med ett annat material, ändrad indelning och proportioner samt med en annan hängning av bågarna, vilket kan få stora konsekvenser på upplevelsen av husets arkitektur och tidstypiska uttryck.

Det finns många myter som florerar kring fönster och fönsterbyten. Fönstertillverkarna gör vad de kan för att övertyga oss att köpa deras fönster. Visst är det bra att kassera gamla fönster och sätta in nya i aluminium? De gamla fönstren återvinns ju numera! Och så får man ju bättre u-värde! Och de nya fönstren ser ju nästan ut som de gamla…eller?

De utsatta modernistiska byggnaderna

Särskilt utsatta för ovarsamma fönsterbyten är den bebyggelse som uppförts under årtiondena vid 1900-talets mitt. Av någon anledning verkar många fortfarande ha svårt att uppskatta denna arkitekturstil och se värdet hos dessa byggnader.

Fönstren brukar kallas för husets ögon eller själ. Detta stämmer särskilt väl på byggnader uppförda kring mitten av 1900-talet där just fönstren, tillsammans med entrén, ofta utgör de enda dekorativa detaljerna i en i övrigt sparsmakad arkitektur. Att då byta ut arkitektoniskt viktiga detaljer som fönstren kan få förödande konsekvenser…

Hos byggnader från 1930-1960-talet utgör fönster och entréer viktiga arkitektoniska detaljer. Ett ovarsamt fönsterbyte kan få stora konsekvenser för byggnadens utseende.

Skillnader i kvalitet och livslängd

Fram till 1960-talet tillverkades fönster nästan uteslutande av trä av hög kvalitet med täta årsringar.  Virket i dessa fönster står emot klimatets prövningar på ett bra sätt. Naturliga material som trä, oljebaserat kitt och färg, gör dem också enkla att underhålla och laga om så behövs. Med rätt underhåll kan ett sådant träfönster hålla väldigt länge!

Nya fönster har naturligtvis ett bättre u-värde, d.v.s. det värde som isoleringsförmågan mäts i. Men det finns också flera nackdelar. Som att material som PVC och aluminium är svåra att underhålla och att fönstren istället måste bytas ut. Många fönstertillverkare lämnar inte mer än 10 års garanti på sina fönster! Tänk vilken miljöbelastning att tillverka en byggnadsdel som inte har längre livslängd än så. Är det försvarbart?

Energieffektiverande åtgärder

Bättre energiprestanda och mindre buller kan man få utan att byta ut fönstren. Det räcker ofta långt att se över fönstrens tätningslister, anpassa beslagen och justera bågarna. Vill man energieffektivisera ytterligare kan man byta till energiglas i den befintliga bågen, sätta in en isolerglaskassett eller komplettera med en extra glasruta. Helt utan att påverka husets utseende! Byggnadsantikvarierna vid Jönköpings läns museum har erfarenhet från flera projekt där energieffektiviserande åtgärder utförts. Vi kan ge tips och råd. En av våra medarbetare forskar även just nu i ämnet.

Om du inte orkar, kan eller vill renovera dina fönster på egen hand, så finns det hantverkare som specialiserat sig på fönsterrenovering.

Ett fönster av trä kan med rätt underhåll hålla väldigt länge. 

Läs mer om fördelarna med fönsterrenovering här:

  • Den ideella föreningen Renoveringsraseriet har på sin sida renoveringsraseriet.se flera bra texter om varför man ska bevara sina fönster.
  • fonsterrenoveringsensdag.se finns information om fönsterrenovering och praktiska tips.
  • På Svenska byggnadsvårdsföreningens sida byggnadsvardsforeningen.se finns flera artiklar om fönster.
  • Broschyren Fönsterrenovering med energiglas som finns på Energimyndighetens sida energimyndigheten.se ger informatorn om energieffektivisering av gamla fönster.

 

Fönsterrenoveringens dag är ett gemensamt initiativ av Sveriges länsmuseer, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Ett svartvitt porträtt av en leende kvinna. Hon har glasögon och långt hår, det går nedanför axlarna
Veronica Olofsson

Byggnadsantikvarie