FÅGELMUSEET 100 ÅR! – Jönköpings läns museum
fågelmuseet

FÅGELMUSEET 100 ÅR!

Publicerat: 2 maj, 2014

Vid sekelskiftet 1900 hade Stadsparken i Jönköping utvecklats till en stor attraktion. Efter några decennier kunde man här i presentera ett landskap i miniatyr; Friluftsmuseet visade prov på Småländskt byggande, arboretumet omfattade träd från skilda trakter, här fanns ett pedagogiskt gravfält med småländska gravtyper från förhistorisk tid och man placerade också ut stenblock som representerade traktens bergarter. I detta sammanhang kom också det svenska fågellivet att visas.

Regementsläkaren Herman Nyqvist var en stor samlare av uppstoppade fåglar och han donerade hela sin samling till Stadsparkssällskapet. För att ordna en lämplig utställningslokal för samlingen lät man den unge byggnadsingenjören Oskar Öberg göra ett förslag till Fågelmuseum.

Barnfödd i Norrbotten kom Oskar Öberg till Jönköping 1910 för att anställas på stadens ritkontor. De exakta arbetsuppgifterna är inte kända, men vid sidan om denna anställning kunde han vid några tillfällen gestalta byggnader i eget namn. Det första kända exemplet är Fågelmuseet i Jönköpings stadspark, som ritades 1914. Ytterligare några byggnader efter Öberg ritningar tillkom innan han avreste till Kalifornien 1919. Orsakerna till emigrationen är inte kända, men byggkrisen i första världskrigets skugga kan ha medverkat, liksom att USA uppfattades som ett lockande resmål för arkitekter med ambition att studera och erfara modernt byggande.

Just när kristiderna började ersättas av ljusare tider återvände Öberg till Jönköping 1923 och öppnade ett eget kontor. Han valde att inte kalla det för arkitektkontor, utan ?ritkontor?. Troligen berodde detta på hans informella utbildning, utan arkitektexamen. Fram till sin död 1940 kom Öberg att rita en stor mängd byggnader i Jönköping med omnejd.

100-årsfirandet startar helgen den 3?4 maj.

Text: Anders Franzén, Foto: Göran Sandstedt

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie