Ett monteringsfärdigt ridhus – Jönköpings läns museum
Ridhuset i Vetlanda

Ett monteringsfärdigt ridhus

Publicerat: 21 jan, 2015

Sveriges första så kallade folkridhus uppfördes i Eksjö 1946. Grannstaden Vetlanda var inte sena att följa efter. På vägen ut mot Nye ligger en stort ridhus med gaveln mot vägen, med faluröda fasader och en klassicerande portik under ett välvt pappklätt tak.

Ridhuset invigdes 1955 och levererades av Vetlandahus, som var ett trähusföretag som inte bara gjorde villor och småhus.  I bygglovshandlingen kan man läsa:

?”Föreliggande förslag till stall, som uppgjorts i samråd med generalsekreteraren i Ridfrämjandet överstelöjtnant E G Lönegren avser att tjäna som ett typförslag och kan givetvis om så önskas, ändras såväl beträffande storlek som inredning.”

Ridhuset är uppfört på mark som tillhörde byn Upplanda och som ligger i stadens sydöstra utkant. Att det ligger just där är ingen slump, några av grundarna till Vetlandaortens ryttarförening var paret Erik och Margrete Karlander som brukade Upplanda Kronogård vid denna tid.

Ridhuset var, som framgår av citatet ur bygglovet ovan, tänkt som ett typförslag, huruvida några fler kom att uppföras av detta slag, återstår att utröna.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.