Ett hus för bina – Jönköpings läns museum
bipaviljong

Ett hus för bina

Publicerat: 5 aug, 2013

Ett av de mera unika småhusen i länet är bipaviljongen i Norra Bohult i Anderstorps socken. Byggnaden är känd sedan 1860-talet då den finns omnämnd i ett försäkringsbrev och den var i bruk som bihus fram till 1930-talet. Bihuset är en sexkantig träbyggnad, med en putsad stensockel. Bisamhällena skattas från insidan och är uppbyggda i 24 rader med fyra samhällen på varandra i varje rad. Enligt uppgift så användes bara varannan rad, då samhällena låg för tätt och det blev för varmt.

I en handbok för rationell biskötsel från 1877 av P. Joh. Gerner finns en liknande bipaviljong beskriven och bihuset i Norra Bohult är byggt efter samma princip, men är uppfört före handboken gavs ut.

Byggnaden restaurerades med medel från Riksantikvarieämbetet under 1980-talet och står förhoppningsvis lika fin som då. Byggnaden är speciell men inte helt unik, i samband med arbetena på 1980-talet så skriver länsmuset att det fanns åtminstone tre liknande paviljonger på andra håll i länet Det är bara att hoppas att de inte har skattats åt förgängligheten sedan dess.

Foto: Göran Sandstedt, JLM
Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.