Det till synes yngsta var det äldsta – Jönköpings läns museum
Fasaden mot Norra Storgatan.

Det till synes yngsta var det äldsta

Publicerat: 1 dec, 2015

Eldsvådan i somras då en av fastigheterna i kvarteret Ciselören i Eksjö gamla stad brandskadades så svårt att den nu har rivits har bidragit till att ge oss mera kunskap om husen och deras historia. Ett på alla sätt tragiskt sätt att få ökad kunskap, men dokumentationsinsatsen får kanske också ses som ett sätt att hedra och bidra till att bevara minnet av den Forssellska gården.

Branden har berört många i själen och då inte bara nuvarande och före detta Eksjöbor. Som ansvarig för dokumentationsinsatsen har jag träffat personer på plats men också haft många givande kontakter på andra sätt. En för mig betydelsefull kontakt och källa har varit mössmakare Axel Forssell barnbarn, en herre som idag är över 90 år och som ha kunnat räta ut en dela frågetecken gällande det tidiga 1900-talets historia och de förändringar som gjordes då. Mössmakare Axel Forssell är den man som har gett upphov till gårdens namn. Han köpte gården 1907 och bodde och verkade i fastigheten under 1900-talets första hälft. Axel Forssell verkar ha varit en färgstark person som satte avtryck i stadsbilden, han klädde sig gärna i sin gröna jackett. Som mössmakare, tillverkade han som namnet avslöjar mössor, officersmössor, kepsar och andra huvudbonader.

Innegården med nybyggd altan

Innegården med nybyggd altan

Eksjö, Forsellska gården

Eksjö, Forsellska gården

På bilderna inifrån gården synts en utbyggnad på längan mot öster. Det var en altan som Forssell lät uppföra åt sig och familjen på 1910-talet. Senare blev den undre stolpkonstruktionen inbyggd och nyttjades som vedbod och förråd för bageriet som fanns i bottenvåningen. På vykortet från 50-talet har också kastanjen, som var relativt nyplanterad på den övre bilden vuxit sig hög.

I samband med restaureringen i slutet av 1960-talet, då byggmästare Gösta Stridh hade köpt och iordningställde fastigheten, revs denna utbyggnad.

Men den mera genomgripande förändringen under Axel Forssells tid var ombyggnaden av affärs- och bostadshuset mot Norra Storgatan. Den relativt låga tvåvåningsbyggnaden med avvalmad gavelspets mot gränden, höjdes i princip ett våningsplan och nya lägenheter inredde på vinden.

Detta har vi känt genom bygglovsritningarna. I samband med rivningen har timmerstommarna efterhand framträtt och också rent fysiskt bekräftat detta. Påbyggnaden framträdde tydligt, men det fanns också mycket kvar av den gamla byggnaden i grunden, mera än man kunde ana.

Genom Axel Forssells barnbarn har jag också fått en fotografi som visar hur byggnaden såg ut före ombyggnaden. Pusselbitarna faller på plats efter hand.

Norra Storgatan med Axel Forssells butik på hörnet.

Norra Storgatan med Axel Forssells butik på hörnet. Fotografiet är taget efter 1910 och före 1918.

Vad vi mera fann bakom panelen och vad timmerstommen kunde berätta återkommer jag till!

Britt-Marie Börjesgård

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.