City i förändring – Jönköpings läns museum

City i förändring

Publicerat: 24 maj, 2012

Det pågår för närvarande stora förändringar i Jönköpings stadskärna, och mera planeras.

Ikväll den 24 maj genomförs en vandring i centrala Jönköping där vi tittar på och samtalar kring pågående omdaningar av stadskärnan.

Men vi berör också hur staden har förändrats genom tiderna. I äldre dagar var det kungamakten och stadsbränderna som föranledde de stora förändringarna. Med järnvägen, industrialismen och stenstadens intåg vid 1900-tals början kom nästa stora förändringsskede.

Plankarta från 1868

Stambanan stod klar 1864 och ändrade stadens möte med Vättern. Lillsjöraden mot Munksjö hade kvar sin ålderdomliga karaktär till 1800-talets slut då Södra Strandgatan lades ut. På denna plankarta från 1868 kan man dock se en tänkt dragning för en ?Hamngata? ritad som en streckad linje.

Den ökade bilismen i den trånga stadskärnan medförde nya problem.  En bro över Munksjön diskuerades redan i generalplanen 1948-49, men då blev lösningen att man istället 1957-1961 lade ut Lillsjögatan, med utfyllnader vid Hamnkanalen och vid Fisktorget, ungefär nuvarande kvarteret Atollen.

Pågående fyllnadsarbeten vid Fisktorget, det nybyggda museet syns i mitten av bilden.

Den nära historien känner vi alla, A6 nya roll som köpcentrum skapade problem för butikerna i stan. Centrum utarmades och stadsbyggnadsvisionerna kring Munksjön stränder började ta form.

I kvällens vandring medverkar antikvarie Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings läns museum, samhällsbyggnadsstrateg Josephine Nellerup, Jönköpings kommuns stadsbyggnadsvision samt förre stadsarkitekten Ingemar Thorsén. Vi samlas vid Länsmuseets entré kl. 18.00.

Välkommen på en försommarpromenad i stan!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.