Biskopsmöte på hög höjd – Jönköpings läns museum

Biskopsmöte på hög höjd

Publicerat: 6 jun, 2012

Arbetet som byggnadsantikvarie är spännande på flera sätt. Att klättra på höga byggnadsställningar är alltid lite pirrigt första gången för säsongen, men man vänjer sig snabbt. Men framförallt är det spännande för det man kan stöta på, historiska pusselbitar från olika tider.

Rydaholms kyrka i södra delen av länet är en intressant kyrka som är välkänd framförallt för sitt ståtliga medeltida torn med dubbla spiror. I slutet av 1700-talet byggdes ett nytt långhus, men det medetida tornet från 1100-talet bevarades och behuggen sten återanvändes bland annat i sockeln och i form av fina kolonner och reliefstenar vid sydportalen. Tornet är murat i huggna kvaderstenar i framförallt granit. Tornet är ovanligt resligt och välbyggt vilket gör att man länge har diskuterat och konsthistoriskt försökt härleda dess historia.

Nu i vår pågår arbeten vid kyrkan, skorstenen från 50-talet tas ned då pannan inte längre är i bruk vidare utförs putsarbeten på tornet, dåliga fogar knackas ur och och ska lagas. Inför arbetets start så besiktigades tornet och vi fick en trevlig överraskning på hög höjd. Vid ljudgluggen på tornets södra sida flankeras öppningen av ytterligare två huggna bildreliefer, på ena sidan är det en biskop, det ser man på hans trekantiga toppiga mössa, en så kallad mitra, och på hans biskopsstav. På  den andra sidan är det en bevingad figur, i strid med en orm eller drake, figuren har tolkats som ärkeängeln Mikael.

Relieferna är givetvis kända och beskrivna sedan tidigare men eftersom de sitter som de gör är det i princip bara i samband med byggnations- och restaueringarbeten som de är möjliga att studera så här nära. På de 900 år som de har suttit där är vi bara en handfull personer som har sett dem på riktigt nära håll vilket är en svindlande tanke.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.