Delförstoring av den nyuppförda masugnen. Framför denna ligger posthuset, den enda byggnad som finns kvar idag av de som syns i bilden. – Jönköpings läns museum

Delförstoring av den nyuppförda masugnen. Framför denna ligger posthuset, den enda byggnad som finns kvar idag av de som syns i bilden.

Publicerat: 22 jan, 2018

flygfotot delförstoring masugnen

i Information


Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk