Bilder berättar - 1960-talets stadsomvandling – Jönköpings läns museum
Rivningen av kv Cigarren.

Bilder berättar – 1960-talets stadsomvandling

Publicerat: 25 feb, 2016

Det finns ett uttryck ? att en bild säger mer än tusen ord. Och ibland är det verkligen så. En bild ger oss inblickar i flydda tider och gestaltar mycket påtagligt det som kan vara svårt att läsa ur en skriven text. Jag ska framöver ge några exempel där bilderna verkligen illustrerar detta.

Den första bilden finns i länsmuseets arkiv och är tagen av en privatperson som bodde på Kanalgatan 40 i Jönköping. Kortet är från av början av 1960-talet och visar den pågående rivningen av kvarteret Cigarren. I förgrunden ser man några kvarvarande rester. De byggnader som syns i bild är bebyggelsen på Östra Storgatans norra sida. Vänster i bilden står de precis nybyggda flerbostadshusen i fyra våningar med butiker i bottenvåningen på Östra Storgatan 73 och det höga bostadshuset i sju våningar mot Norra Strandgatan. Till höger i bild mot Vedtorget, syns ett bank- och bostadshus uppfört omkring 1950. Kvar i mitten ligger två äldre gårdar, som består av ett flertal hus. Gårdarna var långa och smala och respektive gård utgjorde ett kvarter, avgränsade av de trånga gränderna ner mot Vättern, Strand-, Sjö- och Mellangränden. Vid stadsbranden 1790 brann stora delar av bebyggelsen öster om torget, det var bara denna bortre del mot östra tullen som undgick lågorna. Men det som inte lågorna tog blev slutligen föremål för sanering.

Rivningen av kv Cigarren.

Rivningen av kv Cigarren.

Den skalförändring som skedde i samband med att den äldre bebyggelsen revs är anslående. De låga husen med dess mångfald av byggnadskroppar, gårdar och prång ersattas av moderna stora byggnadskroppar skilda åt av öppna gårdar.

Huset mitt i bilden, Östra Storgatan 75, är en mycket ålderdomlig typ med utkragande övervåning, ett byggnadssätt som vi idag främst kan se på de äldsta husen i Eksjö. Under 1800-talets andra hälft kläddes övervåningen med fjällpanel och kom därför att kallas för Fjällhuset. Just denna byggnaden klarades sig dock från grävskopornas rov, huset flyttades en liten bit bort till Östra Storgatan 76 / Ulfsparregatan 2 och blev till konstnärsgård. I samband med flytten restaurades byggnaden och återställdes exteriört till ett mera ålderdomligt utseende, med invigning 1963. Kvarteret Bohus, väster om Cigarren, med Ulfsparregården i centrum kom att hanterades som ett kulturreservat och flera äldre rivningshotade byggnader flyttades dit. Förutom ”Fjällhuset” flyttades även en loftbod och längan i en våning mot Kanalgatan (scoutlokalen) hade redan, sedan tidigt 1950-tal, flyttats dit från Smedjegatan.

Tomtindelning

Tomtindelning för kvarteret Bohus 1960. Längst till höger är de tomter som revs.

När Ulfsparregatan lades ut så kortades kvarteret Bohus i öster, två fastigheter revs för att ge plats åt en bredare gata och den parkmark som idag nyttjas som parkering väster om Cigarren. Den tidigare Konstnärsgården, som låg på Östra Storgatan 80 revs och det flyttade huset kom att ställas i ordning med ateljéer och utställningsutrymmen som ersättning.

Och så här ser huset ut idag på sin nuvarande plats:

Hus

Britt-Marie Börjesgård

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.